EnglishDeutchSvenska

Välkommen till Winning Words, översättare och språkkonsult

Väl valda ord som når målet
Jag erbjuder översättning till svenska från tyska och engelska, språkgranskning och korrektur av svenska texter, samt andra språk- och skrivtjänster.

Winning Words logo
Karin Werge Hjerpe översättare Winning Words